This is an example of a HTML caption with a link.
Slogan

Liên doanh nhập thêm 520 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 2 năm 2021)

Đăng lúc: Thứ tư - 31/03/2021 13:24
Theo Hợp đồng liên doanh nhập tôm với Công ty Tuấn Hà, ngày 20/3/2021 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 520 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 2 năm 2021)
    Như những lần nhập trước đây, Tôm bố mẹ cũng đã được qua kiểm duyệt không mang một số bệnh nguy hiểm như: đốm trắng (WSSV - White Spot Syndrome Virus), đầu vàng (YHD - Yellow Head Disease), Taura (TSV - Taura Syndrome Virus), bệnh còi (MBV - Monodon Baculo Virus), vi khuẩn, phát sáng...

Giấy vận chuyển của Cơ quan Thú Y vùng VI:
 

Hồ sơ nhập tôm bố mẹ đợt 2 - 2021

Xem thêm:

Hồ sơ nhập tôm bố mẹ đợt 1 - 2021
Hồ sơ nhập tôm bố mẹ đợt 5 - 2020
Hồ sơ nhập tôm bố mẹ đợt 4 - 2020
Hồ sơ nhập tôm bố mẹ đợt 3 - 2020 
Hồ sơ nhập tôm bố mẹ đợt 2 - 2020
Tác giả bài viết: P. Tổng hợp
Nguồn tin: Cty TNHH GTS Hanh Hiệu